KOL og Astma

Ved lungesygdommene astma og KOL anbefaler vi en årlig kontrol med henblik på lungefunktionsundersøgelse, samtale om livsstil, tobaksforbrug, vægt, motion og medicingennemgang.

Har du astma og behov for inhalation af den korttidsvirkende bronkieudvidende medicin (blå inhalator) mere end 2 gange ugentligt, er du formentlig ikke velreguleret. Tal med lægen.

Oplysninger om KOL kan findes på dette link: Patienthåndbogen – om KOL