Indkaldelse til Sygehuset

Hvis du bliver henvist til sygehuset af lægen, vil din indkaldelse til undersøgelsen blive sendt til din E-boks. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at tjekke denne i ugerne efter.