Børn/Graviditet

Almindelige sygdomme hos børn

Børneundersøgelser og vaccinationsprogram

Børneundersøgelse tilbydes, når barnet er:

  • 5 uger
  • 5 måneder (+vaccination)
  • 12 måneder (+vaccination)
  • 2 år
  • 3 år
  • 4 år (+vaccination)
  • 5 år (+vaccination)
Vaccine:Alder ved vaccination:Interval:Anbefalet:Minimum:
DiTeKiPolHib (grund-vaccination)3 mdr.Mellem 1. og 2. injektion2 mdr.1 mdr.
5 mdr.Mellem 2. og 3. injektion7 mdr.6 mdr.
12 mdr.
Pneumokok-vaccination (PCV7)*3 mdr.Mellem 1. og 2. injektion2 mdr.1 mdr.
5 mdr.Mellem 2. og 3. injektion7 mdr.2 mdr.
12 mdr.
MFR15 mdr.Mellem 1. og 2. injektionca. 11 år1 mdr.
4 år eller 12 år
DiTeKiPol (revaccination)5 årFra sidste grund-vaccination4 år4 år
DiTe (revaccination)Fra sidste revaccinationHvert 10 år10 år
HPV piger og drenge12-15 år2 doser 0+5 mdr’ interval

* Mod alvorlig pneumokoksygdom forårsaget af visse pneumokoktyper

Graviditetsundersøgelser

Tillykke med din graviditet.

Undersøgelse hos os foregår i henholdsvis:

  • Graviditetsuge  8+
  • Graviditetsuge  25
  • Graviditetsuge  32