AK- behandling

Det vi skriver her, handler kun om behandling med præparaterne Marevan eller Marcoumar, således ikke om de nyere former for AK behandling.

Formålet med AK-behandling er at nedsætte blodets evne til at størkne for at forebygge blodpropper. Blodets evne til at størkne måles ud fra en blodprøve, der tages fra en finger, som viser blodets INR-værdi. INR-værdien skal ligge mellem 2 og 3. Ud fra den værdi der kommer ved blodprøven, bestemmes den fremtidige dosering, og hvornår næste kontrol foretages.

Der er mange faktorer, der kan påvirke forløbet af AK behandlingen. Det drejer sig dels om helbredsmæssige faktorer, kostens sammensætning og interaktion med lægemidler og naturmedicin. Har du spørgsmål om dette, så spørg sygeplejerskerne eller lægerne til råds.

Her er mere information om AK behandling: Patienthåndbogen – AK behandling