Børnevaccination

Vaccine:Alder ved vaccination:Interval: Anbefalet:Minimum: 
 DiTeKiPolHib  (Grundvaccination) 3 mdr. Mellem 1. og 2. vaccine 2 mdr.1 mdr.
 5 mdr. Mellem 2. og 3. vaccine 7 mdr.6mdr.
 12 mdr.
 Pneumokok-vaccine (PCV7)* 3 mdr. Mellem 1. og 2. vaccine  2 mdr. 1 mdr.
 5 mdr. Mellem 2. og 3. vaccine 7 mdr. 2 mdr.
 12 mdr.
 MFR-vaccine 15 mdr. Mellem 1. og 2. vaccine ca. 11 år 1 mdr.
 4 år eller 12 år
DiTeKiPol (Revaccination)5 årFra sidste grundvaccine4 år4 år
DiTe (revaccination)Fra sidste revaccinationhvert 10 år10 år
HPV-vaccine 12-15 år2 doser 0 + 5 mdr. interval

* Mod alvorlig pneumokoksygdom forårsaget af visse pneumokoktyper