Priser attester

Kørekortsattest: 600 kr.

Sygemelding: 600 kr.

Sygemelding, studerende: 300 kr.

Varigheds- eller mulighedserklæring: 600 kr.

Attest til invalideskilt: 500 kr.

Attest til studieophold i udlandet/udveksling: 1500 kr.

Attest til undtagelse for egenbetaling af tolkebistand: 500 kr.

Medicin rejseattest: 500 kr.

Medicin attest til institution/skole: 250 kr.

Ansøgning om medicintilskud: 350 kr.

Øvrige attester udenfor overenskomst fastsat honorar efter tidsforbrug: 600 kr pr. påbegyndt 15 min.